Pirmadienį prasidėjo Aludarių draugijos „rudens sesija“. Balsuojama dėl 5 klausimų:

  1. Ar pritariate, kad būtų įvestas metinis 20 Lt dydžio draugijos nario mokestis?
  2. Ar pritariate tam, kad būtų renkamas 20 Lt dydžio stojimo mokestis. Stojimo mokestis būtų užskaitomas kaip nario mokestis už einamuosius metus.
  3. Ar pritariate tam, kad draugijos valdymas būtų supaprastintas, atsisakant valdybos ir įvedant klausimų sprendimą visuotiniu balsavimu elektroniniu būdu?
  4. Ar pritariate tam, kad draugijos pirmininkas būtų renkamas slaptu tiesioginiu visuotiniu narių balsavimu?
  5. Ar pritariate pasiūlymui keisti draugijos pavadinimą atsisakant „Atviras alus“ vardo? Naujas vardas būtų išrinktas atskiru balsavimu.

Balsavimas baigsis tik spalio 31 d., todėl dar anksti prognozuoti kokie bus priimti sprendimai. Tačiau aš visais klausimais balsavau „Taip“. Kodėl taip balsavau?

Nario mokesčio įvedimo priešininkai daugiausia motyvuoja tuo, kad šiuo metu draugija aktyvios veiklos nevykdo ir todėl jai pinigų nereikia. Kitas argumentas – metinis mokestis daro draugiją mažiau patrauklia potencialiems naujiems nariams. Mano nuomone būti draugijoje yra būdas parodyti savo požiūrį į namų aludarystės reikalą bei palaikyti bendraminčius. 20 Lt metinis mokestis yra absoliučiai juokingai mažas, juolab kad bendri pinigai būtų išleisti tik visų narių patvirtintoms programoms.

Stojimo mokestis yra kitas būdas surinkti metinį mokestį iš naujokų. Tai taip pat tam tikras barjeras, sustabdantis norinčius įstoti vien dėl to, kad tai yra nemokama.

Trečias ir ketvirtas klausimai šiame balsavime yra svarbiausi, nes apsisprendus teigiamai, iš esmės yra pakeičiami draugijos įstatai. 2012 metai parodė, kad valdyba yra tik biurokratinis trukdis klausimams spręsti. Nors šiuo metu atvirame aluje nėra patogaus būdo organizuoti draugijos narių balsavimą, tikiuosi, kad AA projekto komanda tai išspręs. O jeigu ne, galėsime naudotis kad ir tuo pačiu surveymonkey.com, kurio pagalba yra organizuotas šis balsavimas.

Draugijos pirmininko rinkimas tiesioginiu balsavimu yra antras didelis įstatų pakeitimas. Bet manau, kad toks būdas yra demokratiškesnis už numatytąjį įstatuose.

Balsavimą dėl vardo pakeitimo, o tiksliau dėl vardo „Atviras alus“ atsisakymo, inicijavo atviro alaus projekto grupė, kaip suprantu, paskatinta mano samprotavimų dėl šio vardo naudojimo tiek projektui, tiek ir draugijai apibūdinti. Aš gerbiu tokį AA projekto sprendimą ir todėl balsavau už vardo pakeitimą.

Akivaizdu, kad po šio balsavimo dar liks vienas klausimas – išsirinkti draugijos pirmininką 2013 metams. Aš pats dar nesu apsisprendęs ar kandidatuosiu. Iš pradžių palauksiu balsavimo rezultatų, tada spręsiu. Planuoju savo samprotavimais šio klausimu pasidalinti su blog’o skaitytojais.